Μακεδονομάχων 9, Κοζάνη. Τηλ 2461042111

Κανόνες Φροντιστηρίου

Τα μαθήματα  και τα μηνιαία δίδακτρα υπολογίζονται με βάση τον συνολικό αριθμό ωρών  (60, 120, 180 κ.τ.λ)ανά κύκλο σπουδών , μέσα στον οποίο ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι ώρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, και κατ επέκταση οι μήνες αυτοί καταβάλλονται κανονικά.

Οι μέρες των αργιών ΔΕΝ αναπληρώνονται.

Αναπληρώνονται τα μαθήματα στα οποία απουσιάζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός.

Δεν αναπληρώνονται ιδιαίτερα μαθήματα  που έχουν ακυρωθεί σε λιγότερο από μια ώρα πριν από την διεξαγωγή τους, ενώ όταν δεν υπάρχει καμία ειδοποίηση και γίνεται γνωστό εκ των υστέρων, χρεώνονται κανονικά.

Εγγραφή 20 ευρώ, η οποία αφαιρείται από τα πρώτα δίδακτρα.

Ελάχιστος αριθμός ατόμων 4, μέγιστος 8.

Το ΚΞΓ  AVENTURA διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης τμημάτων που δεν καλύπτουν τον ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει τις εξής επιλογές α) να επιλέξει άλλο τμήμα εάν κι εφόσον υπάρχει, β) να αναπροσαρμοστεί κατά αναλογία η τιμή ή να μειωθεί ο αριθμός των ωρών , γ) να υπαχθεί σε ιδιαίτερα μαθήματα .

Σε περίπτωση έξτρα φορολόγησης , το ποσό επιβαρύνει τον σπουδαστή.

Εκπτώσεις. 15% με την εφάπαξ καταβολή ή 10% για 2 δόσεις.

10% σε φοιτητές, ανέργους, συγγενείς, παρέες. Το ποσό αυτό δεν λειτουργεί αθροιστικά σε άνω των μία περιπτώσεων